Velkommen > Mountain & Moorland

Mountain & Moorland

 

- en rigtig god ide!

 

 

En dansk udgave af Mountain & Moorland Show begrebet er en realitet. En uvildig interessegruppe står for udbredelsen af kendskabet til de engelske M&M ponyer eller British Native Ponies. Altså alle de dejlige ponyracer som har deres rødder i i det engelske høj- og moseland.

 

Premieren på M&M Winter Show blev afholdt den 6. marts 2010 med overvældende tilslutning med 140 tilmeldte ponyer. Det er intentionen at foreningen skal være uafhængig og arbejde i avlsforbundenes interesse uden skelen til størrelse af hverken pony eller antal i de enkelte foreninger. Økonomien skal primært komme fra sponsorer samt tilmeldingsgebyrer til arrangementer. Altså "brugerbetaling".

 

M&M fik med stor velvilje fra arrangørerne, lov til at vise et bredt udsnit af racerne indenfor M&M ved det særdeles velbesøgte Store Hestedag 2010. Her havde M&M også en informationsstand, hvor folk kunne komme og høre nørmere om de dejlige engelske ponyracer.

 

Rent geografisk har M&M sit tilhørsforhold i Ringsted som ligger centralt på Sjælland. Det er vigtigt at M&M ponyer altid skal bedømmes af dommere som står opført på dommerlisten for British PonySociety. Dette ment som et ekstra krydderi og ikke som en underkendelse af vore dygtige danske dommere. Tværtimod ville det være spændende om nogle af vore danske dommere fik lyst til at tage den vigtige opgave at være dommersekretær ved arrangementerne.

 

I samarbejde med Landscentret Hest samt diverse arrangementer som føl- og plageskuer, dyrskuer og St. Hestedag, vil M&M hen ad vejen afholde diverse kurser, med relation til foreningsarbejdet samt udstilling af dyrene. Dette samt mange andre opgaver lader sig lettere løse såfremt man er flere og har et fælles mål. Se mere på www.mountainandmoorland.dk

-/mik